Medgame

Programul parteneriat în domenii prioritare

PN - II - PT - PCCA - 2013 - 4 - 1295

Cod Proiect 106/2014

Partener
Advanced Distributed Learning Association

Asociaţia Advanced Distributed Learning România – ADL Ro este o asociaţie nonguvernamentală care are ca scop promovarea învăţământului distribuit avansat la distanţă şi a fost constituit pentru a cerceta, adapta şi dezvolta soluţii şi tehnologii inovative pentru îmbunătăţirea proceselor de educaţie şi instruire, în special în zona de apărare şi de securitate. ADL Ro are o mare experienţă în aspectele tehnice de cercetare şi dezvoltare în ceea ce priveşte cadrul de conţinut SCORM fiind unul dintre cele mai importanţi dezvoltatori de conţinut pe probleme de securitate si de apărare în NATO. În ultimii trei ani, membrii asociaţiei au publicat mai multe lucrări şi studii ştiinţifice, au participat la proiecte de cercetare, au creat conţinut educaţional pentru nevoile de instruire în domeniul apărării şi securităţii precum şi a standardelor SCORM. Pe baza acestor expertize şi competenţe SCORM, echipa ADL Ro este implicată într-un recent proiect european, GALA - Reţea de Excelenţă în domeniul Serious Games în calitate de coordonator pentru testarea conformităţii SCORM pentru obiectele din jocuri. Această expertiză a fost recunoscută şi prin câştigarea statutului de partener ADL, fiind unul din cele 7 astfel de laboratoare din lume. Echipa de cercetare – dezvoltare are o mai mult de 5 ani de experienţă in dezvoltarea de proiecte de cercetare la nivel naţional şi internaţional, din care menţionăm:

  1. "Cercetări privind proiectarea unui model experimental al unei reţele mobile de învăţare de tip virtuale cu acces în timp real la cunoaştere şi învăţare, folosind tehnologii de comunicare şi dispozitive terminale fără fir" 2008-2011;
  2. "Centrul Pilot pentru Şcoală Virtuală de Consultanţă de Management pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii", 2008-2011.

mai multe informații ...