Medgame

Programul parteneriat în domenii prioritare

PN - II - PT - PCCA - 2013 - 4 - 1295

Cod Proiect 106/2014

Partener
Ascendia

Ascendia Design (Ascendia) este un IMM înfiinţat în 2007, a cărui principal domeniu de expertiză este dezvoltarea de soluţii de eLearning şi produse multimedia. In aproximativ cinci ani de existenţă, compania a dezvoltat mai mult de 7000 de obiecte de eLearning interactive pentru vârstele cuprinse între 3 şi 50+ de ani, precum şi mai multe aplicaţii complexe internet pentru diverşi clienti din întreaga lume.

Arie de expertiză:

  • cursuri eLearning, în mod special cursuri conforme cu standardele SCORM 2004 şi AIC;
  • aplicaţii interactive (modelare 3D, simulări virtuale, modele ştiinţifice, laboratoare virtuale);
  • motoare de jocuri multiplayer, sincron sau de strategie pe ture;
  • prezentări multimedia (video, sunet, interactivitate, simulări 3D);
  • aplicaţii şi portaluri web;
  • aplicaţii pentru device-uri mobile (smartphone & tablete).

Membrii echipei au experienţă solidă în dezvoltarea de software, cu un accent puternic pentru aplicaţii eLearning multiuser şi multirol – atât pe platforme eLearning cât şi independent. În 2011 companiei i-a fost acordat statutul de companie cu facilităţi de cercetare şi dezvoltare (R & D), ca o recunoaştere pentru interesul şi realizările din proiecte anterioare legate de cercetare şi dezvoltare. (ANCS decizia nr. 9508/25.01.2011). Ascendia a dezvoltat soluţii de eLearning, mLearning şi jocuri educative pentru diferite categorii de vârstă, pentru sectorul atât academic şi cel privat. Aplicaţiile Ascendia pot fi regăsite ca aplicaţii de sine stătătoare, cum ar fi EduTeca suite- 8 CD-uri, disponibile pe www.eduteca.ro, aplicaţii pentru preşcolari pot fi descărcate pe iStore Apple, de exemplu Innerfox şi Patterngod, sau jocuri serioase pentru adulţi on-line, cum ar fi "Afacereza online" sau "Politiq "- un jocuri multiplayer disponibile la www.politiq.ro. Ascendia Design a dezvoltat de asemenea proiecte de cercetare şi dezvoltare, atât proprii cât şi ca parte externalizată a unui proiect. Rezultatul acestora a fost un set de tehnologii şi biblioteci software. Un exemplu este MathML Render –o componentă software care permite aplicaţiilor dezvoltate în Adobe Flash pentru a afişa formulele Academic Math în mediile online. Rezultatele activităţilor de cercetare şi dezvoltare au fost transferate în proiectele curente ale companiei sau au fost autorizate de clienţii şi parteneri, în scopul de a fi încorporate în proiectele lor. Expertiza companiei a fost recunoscută şi prin desemnarea în calitate de reprezentant al României la World Summit Award, ediţia 2011, cu o aplicaţie de eLearning axată pe Astronomie.

mai multe informații ...