Medgame

Programul parteneriat în domenii prioritare

PN - II - PT - PCCA - 2013 - 4 - 1295

Cod Proiect 106/2014

Partener
Administratia Nationala de Meteorologie

Administrația Naționala de Meteorologie din România (Meteo România) a fost înfiinţată în luna iulie a anului 1884. Principalele responsabilităţi sunt de a asigura servicii de protecţie a vieţii şi a proprietăţii prin informaţii cu privire la evoluţia timpului probabil şi climei, inclusiv avertizări de fenomene meteorologice severe.

Direcţii de cercetare ştiinţificǎ:

 • proiecţii regionale şi locale ale schimbării climatice în România;
 • clima prezentă;
 • analiza datelor de observaţie şi identificarea semnalului observat al schimbării climatice prezente;
 • proiectarea de experimente numerice folosind un model climatic regional (RegCM) şi analiza rezultatelor pentru identificarea mecanismelor care modulează local şi regional variabilitatea şi schimbarea climatică;
 • proiecții viitoare având la baza:
  • rezultate ale experimentelor climatice realizate de comunitatea științifică internațională (CMIP3 și CMIP5);
  • experimente realizate cu un model climatic regional adaptat pentru teritoriul României (RegCM);
  • fundamentarea climatică a estimǎrilor prognostice cu mai multe termene de anticipaţie;
  • estimarea potenţialului predictiv al unor fenomene climatice;
  • experimente de tip hindcast cu modele statistice multivariate (CCA, analogi) folosind date observate.

Echipele de Teledetectie si GIS Lab au câştigat experienţă în monitorizarea inundaţiilor începând din anul 2005 până în prezent. Produsele obţinute din prelucrarea imaginilor prin satelit (optic şi radar) au furnizat date operaţionale pentru Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Mediului şi al Schimbărilor Climatice, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, etc. Personalul este compus din cercetători cu înaltă calificare, cu calificări interdisciplinare: fizică, geografie, topografie, hidrologie, şi teledetecţie, cu studii de masterat sau doctorale.

Meteo România deţine experienţă pentru activităţi de cercetare complexe, dobândite în cadrul:

 1. programe naţionale, cum ar fi:
  • AEROSPATIAL (ex. "MONRISC - Elaborarea de metodologii pentru prelucrarea şi utilizarea de imagini satelit pentru probarea, supravegherea şi managementul dezastrelor" -);
  • CEEX (ex. "SPIM - sistem pilot integrat pentru monitorizarea şi determinarea efectelor inundaţiilor în bazinul Siretului inferior");
  • PNCDI II (ex. "GEODIM - Platforma geoinformatică pentru Managementul Dezastrelor", "CLIMHYDEX - Modificari ale extremelor climaterice şi impactul asociat pentru evenimente hidrologice din România")
 2. programe internaţionale, cum ar fi:
  • NATO Stiinta pentru Pace (ex. "Monitorizarea inundaţiilor mari în România şi Ungaria folosind date EO");
  • FP 5 (ex. "EFFS - Sistemul european de prognoza a viiturilor");
  • FP6 (ex. "Hidrat - date hidrometeorologice şi tehnologii eficiente pentru prognozarea instantanee a inundaţiilor ");
  • FP7 (ex. "MACC - Monitorizarea compoziţiei atmosferice si climatice");
  • LIFE (ex. "CLEANWATER - Sistem integrat pentru a protecţia, analiza situaţiei şi tendinţele apei contaminate de poluarea cu azot").

mai multe informații ...